servicenow_l...
כיום כל ארגון נדרש לפתח יכולות טכנולוגיות ואנליטיות, לרבות ארגונים במגזר הציבורי. עיבוד וניהול נכון של הנתונים והמידע, המעבר לעבודה בענן ביחד עם הדרישה לקבל שירותים באופן דיגיטלי ועצמאי מעמידים את מנהלי המחשוב באתגרים חדשים.
ServiceNow מזמינה אותך למפגש קצר בשיתוף Israelcloud בו נדון על האתגרים של ארגוני ה- Enterprise במעבר לענן ואיך עושים זאת בצורה הנכונה ביותר, כיצד הטרנספורמציה הדיגיטלית משפיעה על האזרחים ומהי האסטרטגיה והכלים שיעזרו לכם להתמודד.
 
הכנס מתאים למנמ"רים, מנהלי IT, מנהלי מחשוב ומנהלי דיגיטל במגזר הממשלתי.
Powered by ActiveTrail